Bombardiranje Karlovca 1944. godine

Jedinstvene fotografije bombardiranja Karlovca 1944. godine. Na slikama je bez pogreške avion tipa Dornier Do 17K. Njih je po licenci proizvodila Kraljevina Jugoslavija. Više primjeraka dospjelo je u ruke Zrakoplovstva NDH, a opet je više njih dospjelo u partizanske ruke jer su se posade odlučile na prebjege. Po uniformama ljudi na ostalim fotografijama, može se zaključiti da je Karlovac u trenutku bombardiranja bio još u rukama NDH što opet navodi na zaključak da je avion upravo jedan od tih prebjega iz ZNDH u Partizanske postrojbe. I smjer naleta daje nam za pravo u ovim razmišljanjima. Naime, avion dolazi iz smjera Čemernice, velikog partizanskog letjelišta. Predstoji vidjeti tko je i kada preletio u Partizane sa spomenutim tipom aviona. Vidjet ćemo koliko će to biti moguće pošto se radi o konfuznim vremenima kada se arhiva i nije najurednije vodila. U zraku bi mogao biti bivši ZNDH-ov Dornier Do 17K registracije 0102, a koji je preletio na Rajlovac 27. travnja 1944. Naime, već je nakon par dana taj zrakoplov ("preobučen u partizansku odoru") ponovno bio u akciji, ali je polijetao iz Mostara, i to mahom na zaostale četničke "džepove" obrane u Bosni i ist. Hercegovini. O tome postoje dokumentirana izvješća. Tijekom svibnja (06.-15.05.) je ex. ZNDH zastavnik Dragutin Žauhar u sklopu te improvizirane mostarske eskadrile "odradio" čak 42 bojne zadaće protiv spomenutih formacija. Dakle, nije isključiti da je Žauhar (ili netko drugi?) sa spomenutim 0102. (podatke prikupio i ustupio Mario Raguž) Velika hrabrost fotografa koji je izvan skloništa fotografirao napada na grad. Na fotografijama se vidi i dio grada, pretpostavljam Banije, koji je pogođen bombama. Na odru leži mladić izrešetan gelerima avio bombe. Ako netko zna nešto više o ovim fotografijama, događajima ili ljudima sa fotografijama molim da se javi preko kontakt obrasca na stranici.

Stranice

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.