Bombardiranje Karlovca 1944. godine - Korzo

Jedinstvene fotografije bombardiranja Karlovca 1944. godine. Na slikama je bez pogreške avion tipa Dornier Do 17K. Njih je po licenci proizvodila Kraljevina Jugoslavija. Više primjeraka dospjelo je u ruke Zrakoplovstva NDH, a opet je više njih dospjelo u partizanske ruke jer su se posade odlučile na prebjege. Po uniformama ljudi na ostalim fotografijama, može se zaključiti da je Karlovac u trenutku bombardiranja bio još u rukama NDH što opet navodi na zaključak da je avion upravo jedan od tih prebjega iz ZNDH u Partizanske postrojbe. I smjer naleta daje nam za pravo u ovim razmišljanjima. Naime, avion dolazi iz smjera Čemernice, velikog partizanskog letjelišta. Predstoji vidjeti tko je i kada preletio u Partizane sa spomenutim tipom aviona. Vidjet ćemo koliko će to biti moguće pošto se radi o konfuznim vremenima kada se arhiva i nije najurednije vodila. U zraku bi mogao biti bivši ZNDH-ov Dornier Do 17K registracije 0102, a koji je preletio na Rajlovac 27. travnja 1944. Naime, već je nakon par dana taj zrakoplov ("preobučen u partizansku odoru") ponovno bio u akciji, ali je polijetao iz Mostara, i to mahom na zaostale četničke "džepove" obrane u Bosni i ist. Hercegovini. O tome postoje dokumentirana izvješća. Tijekom svibnja (06.-15.05.) je ex. ZNDH zastavnik Dragutin Žauhar u sklopu te improvizirane mostarske eskadrile "odradio" čak 42 bojne zadaće protiv spomenutih formacija. Dakle, nije isključiti da je Žauhar (ili netko drugi?) sa spomenutim 0102. (podatke prikupio i ustupio Mario Raguž)

Velika hrabrost fotografa koji je izvan skloništa fotografirao napada na grad. Na fotografijama se vidi i dio grada, pretpostavljam Banije, koji je pogođen bombama. Na odru leži mladić izrešetan gelerima avio bombe. Ako netko zna nešto više o ovim fotografijama, događajima ili ljudima sa fotografijama molim da se javi preko kontakt obrasca na stranici.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.