KIM - Karlovačka industrija mlijeka 1969.

KIM - Karlovačka industrija mlijeka 1969. 

KIM je osnovana 1968. u novosagrađenom kompleksu u Gornjem Mekušju. U idućih 7 godina razvila je bogatu paletu proizvoda a posjedovala je i vlastitu farmu za uzgoj krava u Sadilovcu kraj Slunja (1500 grla) te kupovala mlijeko od oko 10.000 seoskih domaćinstava.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.