Hidrocentrala Ozalj (Munjara)

Hidrocentrala Ozalj (Munjara) puštena je u pogon 1908. godine kada je i izgrađen dalekovod od Ozlja do Dubovca i trafostanica Dubovac

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.