Učenički stogodišnjak

„Učenički stogodišnjak“ - galerija je koja je posvećena generacijama karlovačkih učenika i maturanata a temelji se na ideji gospodina Radovana Radovinovića o čuvanju sjećanja na poznate i manje poznate učenike kao i prikupljanju podataka o ljudima sa starih školskih fotografija. Ako imate zanimljive fotografije karlovačkih maturanata ili učenika pošaljite ih kako bi našle svoje mjestu na ovim stranicama te da bi se iz zaborava otrgnuo svaki djelić sjećanja koji je još moguće sačuvati.

Stranice

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.