Osnovna škola Dragojla Jarnević, 4.c - 1982. godine

Osnovna škola Dragojla Jarnević, 4.c - 1982. godine, učiteljica Milka Mrkalj

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.