Osnovna škola Dragojla Jarnević 4. d, 1962. godina

Osnovna škola Dragojla Jarnević 4. d, 1962. godina 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.