Maturantice Medicinske škole Karlovac 1966. godine na praksi u Bolnici na Dubovcu

Maturantice Medicinske škole Karlovac 1966. godine na praksi u Bolnici na Dubovcu 

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.