NULA

U podrumu palače Radićeva 15, koju su sagradili Janko i Franciska Drašković 1828. g. (godina i inicijali na zaglavnom kamenu portala) bila je prva komercijalna diskoteka "047", u kojoj su se zabavljale generacije Karlovčana. Zgrada je tada bila vlasništvo urara Boška Milašinovića (1950. godine upisani vlasnici su Boško Milašinović i Josip Korenčić), a vlasnik diskoteke bio je Branko Đukić. U poslu mu se kasnije pridružio brat Mile. Diskoteka svojim izborom glazbe, razglasom i light showom nije zaostajala za europskim. "Nulu" od 1971. do 1977. vode braća Đukić, a od 1977. - 1991. g. D. Milašinović. (Biserka Fabac)

Stranice

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.