Ekonomska škola, Karlovac 1967. godine

Ekonomska škola, Karlovac 1967. godine
Vera Pauković, Nada Borovac, Marica Tomić, Ilija Padežanin, Slavica (Maljković) Milenović

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.