Osnovna škola Ivo Lola Ribar, 5D razred, 1958./1959. godina

Osnovna škola Ivo Lola Ribar, 5D razred, 1958./1959. godina, razrednik Pavao Mraković
neki od učenika/ica: Pavica Mikšić, Višnja Pečauer, Biserka Jurin, Nena Madžar, Ružica Zaborski, Zlatko Rupčić, Franjković a negdje među dečkima je i Stevo Karapandža, kasnije poznati kuhar

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.