Godišnjica mature 1983. - 2023. (40 godina poslije)

Slika iz Gimnazije 1983. godine
Prvi red sjede od lijeva na desno: Anita Golubić, Ljubica, Vlasta Korač, Slavica Stojaković, Siniša Radetić, Zrinka Res, Gordana Medunić ,pok., Sanja Mateša, Nedjeljka Dobrosavljević
Drugi Red od lijeva na desno: prof Vesna Vyroubal, Tatjana Protulipac, prof. Dubravka Cvitković, pok, Dubravka Profozić, Nada Ivaniš, Kosana Slavnić, Tinka Stošić, Ružica Trupković, Vesna Luketić, Gordana Požar
Treći red stoje od lijeva na desno: Davorka Dobranić, Alenka Lavrinc, pok, Marijan Bačić, Branka Šimica, Snježana Marković, Tanja Plemić, Mario Sečen, Tatjana Nišević, Sanja Bartolčić, Valerija Blažević
Odsutni sa slike Tatjana Franović, Damir Lukežić, Darko Hrastovčak, Sunčica Ivičak, Davor Merkaš

Slika Ispred Gimnazije 2023. godine
Prvi red od lijeva na desno: Nada Babić Ivaniš, Dubravka Profozić Tuškan, Zrinka Res Fuchs, Vlasta Korač, Mario Sečen, Davorka Dobranić Delfar, Tatjana Nišević Corkum
Drugi red: Tinka Stošić Moncel, Gordana Požar Šutej, Tatjana Protulipac, Ružica Trupković Halovanić, Mira Mihalić
Treći red: Vesna Luketić Đoković, Tatjana Franović Horvatin, Anita Golubić Katić, Kosana Slavnić Didak

Slika u restoranu M90 2023. godine
Valerija Blažević Gojević, Nada Babić Ivaniš, Dubravka Profozić Tuškan, Marijan Bačić, Tatjana Nišević Corkum, Vesna Luketić Đoković, Vlasta Korač, Siniša Radetić, Gordana Požar Šutej, Davorka Dobranić Delfar, Mira Mihalić, Tatjana Franović Horvatin, Tatjana Protulipac, Sanja Mateša Ferkula, Kosana Slavnić Didak, Tinka Stošić Moncel, Mario Sečen, Ružica Trupković Halovanić, Zrinka Res Fuchs

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.