Radnici KIM-a danas, 2018. godine na 50. godišnjicu postojanja

Radnici KIM-a danas, 2018. godine na 50. godišnjicu postojanja

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.