Josip Laslavić 1973. godine

Josip Laslavić 1973. godine - izložba maski u drvu (duboreza) u Gradskom muzeju u Karlovcu od 25. veljače do 10. ožujka 1973. godine

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.