"Sigurno u prometu" 1980.-tih godina

"Sigurno u prometu" 1980.-tih godina na Trgu bana Jelačića

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.