KAFKA - KARLOVAC

Zanimljivost sa Židovskog groblja u Karlovcu
Alois Löwy, polubrat Terezije Reiner, rođen u Humpolcu, Češka, došao je kao mlad u Karlovac (ne znamo kad točno jer je dosta mlađi od Tereze).
Alois Löwy je direktan bratić majke Franza Kafke, Julie Kafka, rođ. Löwy.
U Karlovcu je radio u trgovini tekstila Reinerovih i često odlazio na sajmove u obližnji Pribić, Črnomelj i Metliku. 

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.