Četiri sestre i brat

Fotografija snimljena 26. srpnja 1897. na Gazi, u vrtu ili dvorištu a na slici su četiri sestre sa bratom.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.