Pogled na Dubovac 1930.-tih

Razotkrivajući pogled na Dubovac 1930.-tih godina prošlog stoljeća

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.