Živko Kasun - Žir u Šancu

Živko Kasun Žir bio je najbolji košarkaš i najveći sportaš Karlovca svih vremena.
Od1948. do1963. stanovao sam u Narodnoj banci i mi klinci iz Cesarčeve blii smo 
vrlo ponosni što je Žir bio naš najvoljeniji susjed. Stanovao je s mamom u prizemlju 
Cesarčeve viđali smo ga svakog dana i za nas klince imao je uvijek vremena za lijepu
riječ i igru. Bila je to obostrana ljubav.
Bio je iznad svega dobar čovjek.
Mišo Vučinić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.