Kino Edison

Kino „Edison“ sa 640 sjedala bilo je 1920. godine veće od i jednog ondašnjeg zagrebačkog kinematografa.
 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.