Borac (Ilovac) 1950.

Borac Ilovac 1950. godine, jedna od prvih fotografija uopće: Josip Štanjer, Ruda Pavlović, Drago Jakuš, Kudjera, Drago Jurac, Vladimir Grbin: donji red: Ivan Vrbanić, Vjekoslav Humić, Vinko Tucibat, Zvonko Mergl, Janko Kišić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.