U tvorničkom krugu Mustada

Na slici s lijeva na desno: Ivana Drganc (Ivančica; sada Ivana Ciganović; roditelji Ivan Drganc i Aurelija Drganc r. Schikatanz), Greta Hejer i Dora Bäuerle. (Podatak: Ivana Ciganović r. Drganc, XII.2014.)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.