Bedemi

Od "Turskih" vrata (na kraju Radićeve) kad krenemo desno prema istoku vidjeli bismo ostatke bedema jugoistočne strane tvrđave, oko kojih se drvoredom "švarc promenade" stiže do bedema sjeveroistočno od tvrđave (na slici). Ako krenete istočnim dijelom drvoreda koji je presječen Ruskim putem kod Doma umirovljenika, i nastavite Crnom promenadom po rubovima šanca kod Arboretuma doći će te do kraka bivšeg bedema iza kojeg se nalazi nekadašnja vojna tamnica, koja je na prijelazu u 19. st. pregrađena i dograđena za bolnicu (na kraju ulice Prešernova - Karasova). To su ovi najviši krovovi desno na slici. U nekadašnjoj vojnoj tamnici bio je zatočen i pogubljen uskočki vojvoda Ivo Senjanin, optužen za ubojstvo carskog komesara Josipa Rabate. (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.