Latica - štedionica mladih

Na početku 20. st. profesor i tajnik sokolskog društva Stevan Jelača otvorio je knjižaru i papirnicu u uglovnici Radićeva 12 – Ul. kralja Tomislava.U tom je prostoru puno kasnije bila popularna „Latica“, danas „Narodne novine“. Jelača je neko vrijeme radio na karlovačkoj gimnaziji na Rakovcu i na srpskoj učiteljskoj školi. Ime mu susrećemo 28. siječnja 1909. u „Narodnom glasu“ kad nastupa kao predavač o temi: „srpski književnik Lazar Lazarević kao osnivač srpske realistične pripovijetke“, mjesto predavanja je prostor „Sokolske čitaonice“ i „Pučke knjižnice“ na I. katu „Zorin - doma“. Njegova u manjem opsegu i nakladna knjižara izdala je u svescima „Knjižicu protiv alkoholu“ u redakciji Andrije Štampara ( do 1912. izašlo 6 svezaka) . U VI. svesku „Etika i alkoholizam“ od prof. T. G. Masaryka, Jelača oglašava svoju knjižaru i kaže da ima veliki izbor knjiga iz hrvatske, srpske i strane književnosti, da nabavlja svaku svjetsku knjigu kao i muzikalije, da prodaje sav materijal za pisanje i risanje. U „Narodnom glasu“ 16. veljače 1911. oglašava glavno tvorničko skladište „Burbon“ cigareta i svih vrsta papira, za sve urede. Osobito preporuča umjetničke reprodukcije „za ukras domova“, od kojih se neke još i danas čuvaju u karlovačkim obiteljima. Bile su to pretežno slike pravoslavnih svetaca. „Narodni glas“ od 9. veljače 1911. poziva građane na „Karlovački zbor“ , kostimirani ples koji priređuje „Hrvatski sokol“ u svim prostorijama „Zorin – doma“. „Ples je kostimiran, dozvoljena su jedino narodna odijela bilo kojeg slavonskog naroda; drukčije kostimirani neće biti pušteni u dvoranu. Svi koji se kane kostimirati neka se jave najkasnije dan prije zabave kod g. Mirka Malovića, trgovca u Vijećničkoj ul., kod g. Steve Jelače, knjižara u Rakovačkoj ulici i dra Pavla Fröhlicha, odvjetničkog perovođe kod dra g. Božidara Vinkovića - Zrinski trg. Koji ne budu kostimirani mogu doći u običnom po mogućnosti ljetnom odijelu. SALONSKA SU ODIJELA ISKLJUČENA. Plesne vježbe za „Karlovački zbor“ održavaju se u gombaoni djevojačke škole; oni koji nisu posjećivali vježbe neka ne plešu „da ne izkvare cijelu lijepu sliku složnog narodnog kola.“ Stevan Jelača je napustio Karlovac za vrijeme balkanskih ratova i otišao u Skopje gdje je nastavio knjižarsko djelovanje. (izvor podataka o Jelačinoj knjižari prof. Milan Radeka, „Karlovačke knjižare“ Marija Vrbetić). Biserka Fabac

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.