Kalendar za 2014. godinu "Karlovački parkovi i rijeke“

Kalendar za 2014. godinu "Karlovački parkovi i rijeke“ u izdanju Karlovačke banke nastao je u suradnji sa web stranicom www.kafotka.net. Karlovačka banka među prvima je prepoznala vrijednost web stranice www.kafotka.net  i sponzor joj je od njenog nastanka.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.