Gimnazijalci 1977. 1C

Robert Zorbas, Darko Grba-Drc, Dražen Sučić,  Denis Bare, ?Kučinić, Dražen Cukina, Vlado Lončar, Ivan Zuban, Dragan Marjanović-Sasa, Davorin Strukan,
Željko Dobrosavljević, ?, Ratko Knežević-Raca, Zdravka Karas, Predrag Nikolić-Limar,  Robert Štimac, Dražen Borovček, Franjo Vuković, Dražen Hrastovčak, Alemka Bezjak, Darinka Ivasić, Nena ?, ? Dukovčić, Suzana Blašković, Jadranka Savić, Dubravka Maršić, Dubravka Jagaš, Renata Banovac, Tanja Tušetić, Marica Vuković

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.