Gimnazijalci 1980./1981. 2A

Prvi red s lijeva: Ksenija Cazin, Tomislav Džaja, --, Ljiljana Gačeša, Sanja Bartolčić, Božica Lisac, Jelena Bućan

Drugi red s lijeva: Božica Matovina, Mirna Medunić. Sanja Bartolčić, Boris Stavljenić. Mario Sečen, Dubravko Muhvić, Sanja Štiglić, Žarko Mrđenović

Treći red s lijeva: Branko Lapčević, Ivan Pogačić, Draga Samardžija, Ksenija Dragić, Mirela Hakenberg, Nada Torbarina, Sanja Lukačić, -- Velimirović

Četvrti red s lijeva: Dragan Sudac, Višnja Frketić, Irena Šlat, Zoran Gabrić, Miroslav Sabljarić, Alenka Lavrinc, Bruno Konjević, Mirjana Popović, .. Božić, Radmila Zdelar

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.