Avio - Zvijezda

USELJENICI I STRANCI
Krajem 19. stoljeća u gradu Karlovcu živi samo polovina ljudi rođenih u samom gradu. Oko 40 % stanovnika rođeno je u drugim hrvatsko – slavonskim županijama, a u ukupnom broju stanovnika čak 11 % bili su stranci – rođeni u Austriji, Mađarskoj i Češkoj. 
(„Karlovačka škrinjica“, novinar Nikola Perić)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.