Vjenčanje Vladimira Šibenika i Zdenke Bauer 2. svibnja 1914.

Vjenčanje u Zlataru 2. svibnja. 1914. Vladimira Šibenika (u sredini gleda mladenku i ima u reveru sakoa cvijet), sa Zdenkom Bauer (u haljini sa velom), do nje u bijelom je njezina mladja sestra Olga, sasvim lijevo je Alexandar Šibenik (nosi naočale), sasvim desno je Alfons Šibenik (ima isto buketić u reveru), naprijed sa torbicom (onom ukrasnom na lančiću) u ruci je Ivana Šibenik rođ.pl. Lovinčić, do nje je Viktor Bauer....

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.