Završna slika 8. sleta Bratstvo i jedinstvo

Završna slika 8. sleta Bratstvo i jedinstvo 13. lipnja 1965. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.