Blagoslov temelja Crkve Sv. Josipa 1968.

Blagoslov temelja Crkve Sv. Josipa 1968. - na slici: biskup Franjo Kuharić, monsinjor Marijan Radanović i raspelo nosi Miljenko Ožura

Gradnja crkve sv. Josipa započela je 1968. godine. Kamen temeljac blagoslovio je tadašnji pomoćni biskup Franjo Kuharić 14. srpnja 1968., a crkvu je posvetio 15. rujna 1974. godine nadbiskup Franjo Šeper

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.