Na motorima Kuhar i Hrast 1985.

Na motorima Bojan Kuhar i Dražen Hrastovčak Hrast u Karlovcu 1985. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.