Novogodišnja priredba u vrtiću 1977.

Posjeta Djeda Mraza u Jaslicama "Ledo" i novogodišnja priredba u vrtiću 1977. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.