Novogodišnja priredba u školi - Stara 1972. i Nova 1973.

Novogodišnja priredba u školi - Stara 1972. želi sretnu novu godinu Novoj 1973. godini

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.