Na Korani 1954.

Na Korani 1954. godine:  Đorđe Jerinić, Marijan Kain, Mima Lončar i Miljenko Kessler

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.