Zbornica Šumarske škole

Zbornica Šumarske škole
S lijeva na desno:1. red: Slaven Kampić, Marina Tatalović
2. red: Zlatko Vuković Max , Mirna Korkut, Štef Matan, Nada Stinčić, Aco Rožić, Vlado Fudurić, Mirko Kurepa

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.