Ekonomska škola 1990.

Ekonomska škola 1990. godina - prof. Maria Nedelkovski Željko Pavičić, Juraj Filipčić, Hrvoje Pšeničnik, Dejan Cvetičanin, Hrvoje Rožman, Dejan Kozlina, Irena Kljajić, Milena Zatezalo, Edita Gojšić, Daliborka Kusić, Aleksandra Maksimović, Rajka Kosijer, Snježana Šabić, Adelita Vuković, Tanja Grgat, Vera Kostić, Sandra Repak,, Višnja Car, Snježana Carević, Dijana Oštrina, Marijana Vrane, Milanka Vračar, Ivančica Benić, Snježana Utješinović, Sandra Bartolac, Snježana Rakuša, Mirjana Mušnjak, Sanja Špoljarić, Daliborka Duduković, Snježaba Devčić, Nikolina Funduk, Jasmina Nikl, Ivana Peharec i Snježana Devčić.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.