Anton Markulin (kinooperater) na krovu kina Edison

Anton Markulin (kinooperater) na krovu kina Edison 
Kino Edison građeno je od 1918. do 1920. godine kada je i svečano otvoreno. Namjenski je izgrađeno za tu svrhu. Od samog početka, "Edison" je bio najbolje kino u Karlovcu, uvijek sa premijerama na svom repertoaru. Dugogodišnji kinooperater bio je Anton Markulin.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.