Ulica Ivana Šimunića i Ulica Jurja Haulika - kuća koje nema

Šimunićeva 21 (lijevo) i broj 23 - "kuća koje više nema", jednostavne su građansko - obrtničke palačice zbog kojih je ulica nekad puna malogradskih baroknih kuća dobila ime „Gospodska“. U 19. st. tavani su adaptirani za stanovanje, grade se mansardna krovišta, što daje draž i postaje karakteristika karlovačkih baroknih i bidermajer kuća. Kuća br. 23, godine 1770. bila je vlasništvo užara Janka Tomića. Ne zna se da li je Janko, ili kasniji bogatiji vlasnik, ulaz u kuću uljepšao kasnobaroknim klesanim dovratnikom sa segmentnim lukom. Na nadglavnom kamenu segmentnog luka upisani su inicijali vlasnika „NG“ i broj kuće N=143. U popisu kuća koje iznosi R. Radovinović u knjizi „Stari Karlovac ulice kuće ljudi“, u „Gospodskoj ulici“ 1770. nema tako visokog broja, ali ima u Haulikovoj, pa je moguće da je kuća, kao krajnja u ulici, nekad možda bila dio Haulikove. Inače, život obrtničkih kuća bio je orijentiran u dvorište, poslovan u bačvasto svođenom prizemlju. Na dvorišnoj strani bila je također svođena pivnica zaštićena željeznim vratima, a rustični ganjčec spajao je gospodarska krila. Palačica Šimunićeva 23, srušena je u listopadu 2013. g. (Izvor: Đurđica Cvitanović, Karlovac 1579. - 1979.) Priredila Biserka Fabac

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.