"Kinezi" na Korani

"Kinezi" na Korani
Prvi slijeva dolje: Đoko Konjević, do njega Vjeko Sudac. Drugi red, sredina, Mladen Petrović, pored Mladena desno Vlado Polić. Treci red, lijevo, Stevica Brakus (Ćiro).

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.