1951. - 2. razred osnovne škole, (godište 1942.)

1951. - 2. razred osnovne škole, (godište 1942.)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.