Maturanti Gimnazije 1956. - maturalno putovanje

Šiljo, Moco, Buco, Gaby, Pepi, Neno - Vrelo Bosne

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.