OTP Centar na Dubovcu 1969.

Opskrbni centar Dubovac otvoren je 1969. godine na lokaciji koja je bila predviđena urbanističkim planom iz 1964. godine, prema kojemu je realizirano naselje između Marmontove aleje i obale rijeke Kupe. Investitor je bilo Opće trgovačko poduzeće, a projekt je izradio biro „Edilit“ iz Ljubljane, a zvedba je od 1967. - 1969. godine. Jedan je od prvih modernih trgovina tipa samoposluge u Karlovcu, koji su tada bili novost (prvi model samoposluge predstavljen je 1957. godine na Velesajmu). Površina centra na Dubovcu iznosi oko 900 kvadratnih metara, za razliku od 500 kvadrata koje imaju centri na Gazi (1971.) i Turnju (1977.) koji su izvedeni prema sličnom projektu. Osim ovih centara, u manjim mjestima tipski su izvođene manje prodavaonice (Hrnetić, Orlovac, Jelsa,…) s također izlomljenim krovom kao i na većim opskrbnim centrima. Nešto ranije, 1964.-1966., također prema projektu biroa „Edilit“ izveden je opskrbni centar na Rakovcu (635 kvadratnih metara), na lokaciji koja je predviđena planom iz 1960/1. godine. Za razliku od današnjih dislociranih trgovačkih centara, ovi objekti stvarali su centralne točke unutar naselja - mjesto susreta.
Luka Krmpotić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.