Gimnazijalci 4A na izletu u Topuskom 1965​.

Gimnazijalci 4A na izletu u Topuskom 1965. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.