OŠ Ivo Lola Ribar 1977. ili 1978. (7. ili 8. B)

Osnovna škola Ivo Lola Ribar 1977. ili 1978. (7. ili 8. B)
Mario VeljačaGoran Kopric, Dejan Žmukić, Zdenko Piškurić(Rip), Ričard(Richard) Hamilton, Sanja Bartolcic, Jasna Došen, Andreja Murko, Dušan Stipić, Marin Tomičić, Darko Vuković (Rip), Siniša Stojković, Dražen Žilić (Rip), Robert Žunac, Igor Blažević, Tomislav Đajić, Alen Slavica, Miroslav Rapaić, Zoran Ogarević, Robert Hamilton, Zlatan Ojdanić, Milena Orlić, Branka (xx??), Renata Hoffer, Kranjčević, Mirna Medunić, Gordana Silvaši, Spomenka Pruginić, Zdravka Sekulić, Dušanka Vukobratović, Mirela Hakenberg, Davorka Delfar (Dobranić)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.