Biciklistički klub

Biciklistički klub u podrumu Hrvatskog doma (s lijeve strane) , cca 1974. godina 
biciklisti sa biciklima s lijeva na desno: Dubravko Batelja , Rudolf Šuper, Perica Fišić , Boris Cerovac , Goran Štraus , Željko Jakšić , Frketić __  (Frka) i trener Batelja

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.