Stara Korana 60-tih

Zbor Dragomir Drakulić 1960. i neke na Staroj Korani. Dirigent Vid Rukavina. Na slici još Ivica Grepl, Kosovac, Ferdo Hibler.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.