Grupa Spoons 1970.

Grupa Spoons 1970. godine - Ručka, Doksa, Gusar i Mišo

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.