Muzički (rezervni) sastav JNA

Rezerva JNA - muzički rezervni sastav 1989. godine u Tušiloviću. Na slici Ratko Pogačić-Rale i Joško Leš

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.