Dom JNA

Arti 1970. godine u Domu JNA. Na slici: Petar Bojmić, Drago Pazman, Josip Čurilović i Ivica Bernardi.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.